Годен ли я по холтер? И заключение гипертонии

https://ibb.co/LRWxQRm
https://ibb.co/HN0p3hh